top of page

HISTORIEK

Op 29 augustus 1961...

Op 29 augustus 1961 werd pastoor Gustaaf Leus benoemd als eerste nieuwe pastoor (inhuldiging op 1 oktober 1961) van de heropgerichte parochie Sint Macarius Nederboelare ( heropgericht op 25 december 1959).
Hij begon aan zij opdracht met een houten legerbarak als kerk. Onder zijn impuls werden al vlug vrijwilligers gevonden om zijn grote levensdroom in vervulling te laten gaan: het bouwen van een volwaardige nieuwe kerk. Maar daar is geld voor nodig ; Veel geld!
Om dit te coördineren richtte hij kort na zijn aanstelling in 1961 een “parochiaal comité” op. Deze groep van mensen hadden als taak om activiteiten voor te stellen en in te richten om zo de nodige fondsen te verwerven om een kerk te bouwen.
Op 9 december 1965 vinden we in het Belgisch staatsblad de oprichting terug van “Parochiale werken Sint Macarius Nederboelare”. Op dat ogenblik een groep van 20 personen die zich vrijwillig engageerden om van Nederboelare een volwaardige parochie te maken met een eigen kerk. In mei 1966 werd begonnen met de bouw van het parochiaal centrum. Dankzij de inzet van velen kon de zaal reeds worden ingehuldigd op 17 februari 1968.
Nog ver van afgewerkt werd ze volop gebruikt voor feesten , culturele activiteiten , bals, TD’s , optredens enz…… , allemaal om het fonds voor de bouw van de nieuwe kerk te sponseren. Door een vaste groep van mensen werden wekelijks kilo’s krantenpapier gerold om te verkopen aan de bloemenkwekers in Melle en omstreken. Dit allemaal met hetzelfde doel voor ogen.

Oude kerk van De Reep
Bouw van de nieuwe kerk
Pastoor Leus met vrijwilligers & deelnemers.
Historiek: Over
DeReep-Leus-2.jpg

Ondertussen...

Ondertussen kregen de parochiale verengingen ook hun vergaderruimte in de zaal: het parochiaal comité zelf, het parochiaal zangkoor, de bond van ouden van dagen, scouts, gidsen, chiro , KWB, KAV, de mensen van het papier, ziekenzorg ……..
Bij de start van de bouw van de nieuwe kerk ( maart 1971) op de plaats van het  “houten kerkje) werden de kerkdiensten in de zaal verzorgd. De zaal heeft nog vele jaren meegeholpen met het afbetalen van de bouwleningen. Allerlei activiteiten zorgden ervoor dat wij als parochie nog steeds “onze kerk en onze zaal “ hebben. Een greep uit deze activiteiten : jumping, motorcross, verkoop van ijs, wafelslag, papierslag, plooien van reclamefolders, duivententoonstelling enz…

Historiek: Over
DeReep-Zaal-1.jpg
Historiek: Afbeelding
bottom of page